Voorbeeld

onterechte aanmaning

onterechte aanmaning? Ga in bezwaar met ons voorbeeld
Bezwaar onterechte aanmaning voorbeeld:

[Je naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je telefoonnummer]
[Je e-mailadres]

[Naam van het bedrijf of de instantie die de aanmaning heeft verstuurd]
T.a.v. [Naam van de ontvanger van het bezwaar]
[Adres van het bedrijf of de instantie]
[Postcode en plaats van het bedrijf of de instantie]

[Plaatsnaam], [Datum]

Betreft: Bezwaar tegen onterechte aanmaning, Dossiernummer: [Vul hier het dossiernummer in dat op de aanmaning staat]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik bezwaar maken tegen de aanmaning die ik heb ontvangen op [datum van ontvangst van de aanmaning], met betrekking tot het openstaande bedrag van [bedrag dat in rekening wordt gebracht]. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanmaning onterecht is en wil graag mijn standpunt toelichten.

Ik heb de aanmaning ontvangen waarin wordt gesteld dat ik een openstaand bedrag verschuldigd ben aan uw organisatie. Echter, naar mijn beste weten heb ik deze betaling reeds voldaan op [datum van betaling]. Als bewijs van mijn betaling voeg ik hierbij een kopie van mijn bankafschrift toe waarop de betreffende transactie te zien is.

Desondanks begrijp ik dat administratieve fouten kunnen voorkomen en ben ik bereid om mee te werken aan het oplossen van deze kwestie. Ik verzoek u daarom vriendelijk doch dringend om de aanmaning in te trekken en mijn dossier te herzien.

Mocht u verdere informatie nodig hebben om deze kwestie op te lossen, dan ben ik uiteraard bereid om deze te verstrekken. U kunt contact met mij opnemen via bovengenoemde contactgegevens.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Hoogachtend,

[Uw handtekening]

[Je naam]

Download als bestand:

Verstuur de brief per post of e-mail. Heeft u bewijs nodig dat de ander uw brief heeft ontvangen? Bijvoorbeeld omdat u naar de rechter, een geschillencommissie of de Huurcommissie wilt? Dan is het voldoende bewijs als de ander schriftelijk op uw brief of e-mail reageert.

Krijgt u geen reactie? Stuur dan de brief per aangetekende post.

Bewaar een kopie van de brief voor uzelf. Bewaar ook het verzendbewijs en het bewijs dat uw brief is ontvangen, geweigerd of niet opgehaald.

Meer informatie - Juridisch Loket

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

social media