Voorbeeld

Bezwaarschrift parkeerboete voorbeeld

Wil je een bezwaarschrift voor een parkeerboete schrijven maar weet je niet hoe? Gebruik één van onze gratis voorbeelden!
Bezwaarschrift Parkeerboete:

[Je naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je telefoonnummer]
[Je e-mailadres]

[Naam van de instantie die de boete heeft uitgeschreven]
T.a.v. [Naam van de ontvanger]
[Adres van de instantie]
[Postcode en plaats van de instantie]

[Plaatsnaam], [Datum]

Betreft: Bezwaar tegen parkeerboete, Zaaknummer: [Vul hier het zaaknummer in dat op de boete staat]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag bezwaar maken tegen de parkeerboete die ik ontvangen heb op [datum van de boete]. Ik ben het niet eens met de uitgifte van deze boete en wil graag mijn standpunt toelichten.

Ik heb begrepen dat de boete is uitgeschreven omdat mijn voertuig geparkeerd stond op een locatie waar dit niet was toegestaan. Echter, naar mijn beste weten was het parkeren op die locatie toegestaan volgens de geldende parkeerregels en -borden. Ik heb geen overtreding begaan en ben dan ook van mening dat de boete onterecht is.

Daarnaast wil ik graag aanvoeren dat [beschrijf hier eventuele omstandigheden die van invloed waren op de situatie, zoals bijvoorbeeld een kapotte parkeermeter, een noodsituatie, etc.].

Om deze redenen verzoek ik u vriendelijk doch dringend om de parkeerboete in te trekken. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben of vragen hebben met betrekking tot mijn bezwaar, dan ben ik bereikbaar via bovengenoemde contactgegevens.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Hoogachtend,

[Uw handtekening]

[Je naam]

Download als bestand:

Belangerijk te vermelden: Het nummer van de parkeerbon (aanslagnummer). De datum en tijd van het parkeren. De persoonlijke gegevens van de persoon die de auto parkeerde en van de persoon die het bezwaar maakt. Dit is alleen nodig als dit iemand anders is.

Zo maak je bezwaar - DAS

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

social media