Voorbeeld

Bezwaar WOZ

Te hoge WOZ waarde? Ga in beroep!
Bezwaar maken tegen WOZ waarde voorbeeld:

[Je naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je telefoonnummer]
[Je e-mailadres]

Gemeente [Naam van de gemeente]
T.a.v. [Naam van de ontvanger WOZ-Bezwaren]
[Adres van de gemeente]
[Postcode en plaats van de gemeente]

[Plaatsnaam], [Datum]

Betreft: Bezwaar tegen WOZ-waarde, Objectnummer: [Vul hier het objectnummer in dat op de WOZ-beschikking staat]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde van mijn woning gelegen aan [Adres van de woning], met als objectnummer [Vul hier het objectnummer in dat op de WOZ-beschikking staat]. Ik ben van mening dat de vastgestelde waarde niet overeenkomt met de werkelijke waarde van mijn woning en wil graag mijn bezwaar toelichten.

Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben verrast door de hoogte van de vastgestelde waarde. Naar mijn overtuiging is deze waarde niet representatief voor de huidige marktwaarde van mijn woning. Om mijn bezwaar te onderbouwen, wil ik graag wijzen op [beschrijf hier bijvoorbeeld recente verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de buurt, gebreken aan de woning die de waarde verminderen, etc.].

Daarnaast ben ik van mening dat bepaalde factoren niet correct zijn meegewogen in de vaststelling van de WOZ-waarde, zoals [beschrijf hier eventuele factoren zoals achterstallig onderhoud, buurtvoorzieningen, etc.].

Op basis van bovenstaande argumenten verzoek ik u vriendelijk doch dringend om de vastgestelde WOZ-waarde te heroverwegen en te verlagen naar een meer realistisch niveau. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben of vragen hebben met betrekking tot mijn bezwaar, dan ben ik bereikbaar via bovengenoemde contactgegevens.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Hoogachtend,

[Uw handtekening]

[Je naam]

Download als bestand:

Hoe u bezwaar maakt bij uw gemeente, staat op de beschikking. In uw bezwaar schrijft u op waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.

Bezwaar woz waarde
Wat is de WOZ waarde van mijn huis? - Rijksoverheid

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

social media