Voorbeeld

Bezwaarschrift ontslag voorbeeld

Wil je een bezwaarschrift schrijven omtrent je ontslag? Gebruik één van onze gratis voorbeelden!

Bezwaarschrift Ontslag:

[Je naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Je telefoonnummer]
[Je e-mailadres]

[Naam van de werkgever]
T.a.v. [Naam van de ontvanger of HR-afdeling]
[Adres van de werkgever]
[Postcode en plaats van de werkgever]

[Plaatsnaam], [Datum]

Betreft: Bezwaar tegen ontslag, Zaaknummer: [Vul hier eventueel het zaaknummer in dat op de ontslagbrief staat]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag bezwaar maken tegen het voorgenomen ontslag dat ik heb ontvangen op [datum van ontvangst van de ontslagbrief]. Ik ben het niet eens met dit besluit en wil graag mijn standpunt toelichten.

Ik begrijp dat het ontslag is gebaseerd op [reden(en) voor het ontslag, zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, reorganisatie, etc.]. Echter, naar mijn overtuiging is dit ontslag onterecht omdat [beschrijf hier waarom je het niet eens bent met de reden(en) voor het ontslag, bijvoorbeeld door aan te geven dat je de beschuldigingen betwist, dat er geen correcte procedure is gevolgd, etc.].

Bovendien wil ik graag benadrukken dat ik [eventuele positieve bijdragen of prestaties die je hebt geleverd tijdens je dienstverband]. Ik ben van mening dat deze aspecten ook in overweging moeten worden genomen bij de beslissing over mijn arbeidsrelatie.

Om deze redenen verzoek ik u vriendelijk doch dringend om het voorgenomen ontslag te heroverwegen en mijn dienstverband voort te zetten. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben of vragen hebben met betrekking tot mijn bezwaar, dan ben ik bereikbaar via bovengenoemde contactgegevens.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Hoogachtend,

[Uw handtekening]

[Je naam]

Download als bestand:

De eerste stap bij het maken van bezwaar tegen jouw ontslag, is het schrijven van een bezwaarbrief naar de werkgever. In deze brief laat je weten het niet eens te zijn met het ontslag. Geef in deze brief ook aan dat je beschikbaar bent voor werk. Hou de brief positief en laat zien dat je graag weer aan de slag wil.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

social media